Carnegie

Corporate film

Carnegie är en svensk finanskoncern med verksamhet inom värdepappersförmedling, investment banking och private banking. På uppdrag av Carnegie har vi tagit fram en film som kort beskriver Strategifondens historia och resultat av långsiktig aktiv fondförvaltning.

Tillsammans med kunden valde vi att jobba med grafik, animeringar, statistik och befintliga bilder för att illustrera detta – utan inspelning av nytt material. En tidseffektiv produktion som snabbt kunde levereras till kund.