Green Transition : Altor

Corporate film

Altor är en familj av investeringsfonder fokuserade på att investera i och utveckla medelstora företag. Sedan starten har Altor investerat i ~70 företag med långsiktig horisont och målet att göra verklig skillnad som en stark partner till ledning och grundare att bygga företag i världsklass.

Uppdraget i detta projekt var att på ett enkelt och stilfullt sätt spegla Altors uppriktiga engagemang för ESG frågor genom att ta itu med nutida utmaningar med ett skarpt öga för vår planets och dess invånares hälsa. Filmen berättas med egna ord av Altor’s anställda och partners. Producerat 2023 av Linkfilm & Friends & Stories.